Skład i Porcjowanie After Rave

Skład After Rave

Tryptofan

Tryptofan jest aminokwasem egzogennym – musi zostać dostarczony z zewnątrz, gdyż organizm nie jest w stanie sam go wytworzyć. Stanowi składnik niezbędny do budowy białek, hormonów, neurotransmiterów. Niektóre badania sugerują, że jest prekursorem serotoniny – neuroprzekaźnika powiązanego z dobrym samopoczuciem psychicznym [1]. Możliwe, że niedobory tryptofanu mogą być związane z obniżonym samopoczuciem psychicznym po stosowaniu używek [2], a suplementacja tryptofanem może mieć wpływ na nastrój psychiczny [3]. Istnieją sugestie, że suplementacja tryptofanem może zwiększać jego aktywność w organizmie w porównaniu do tryptofanu dostarczanego w produktach pokarmowych, gdyż może redukować konkurencję z innymi aminokwasami z grupy LNAA, które mogą nieść wyraźny efekt tryptofanu [19]. Dochodzi jeszcze do tego stosunkowo niska dawka tryptofanu w diecie przeciętnej osoby, którą szacuje się na ok 1 gram na dobę w uśrednieniu [20].

Własności:

Tryptofan jest prekursorem serotoniny, która jest neuroprzekaźnikiem, często kojarzonym z regulacją nastroju i opanowaniem emocjonalnym. Niektóre źródła sugerują, że niedobory serotoniny mogą być związane ze skutkami ubocznymi stosowania substancji takich jak MDMA [4]. Możliwe, że tryptofan jest związany ze snem, ponieważ jest prekursorem melatoniny – hormonu, który odgrywa rolę w regulacji cyklu snu [5] – którego jakość może być obniżona zarówno przez przesunięcie pory snu względem godzin nocnych [6], jak również stosowanie wielu narkotyków rekreacyjnych, jak MDMA [7]. Niektóre badania sugerują, że stosowanie MDMA może wpływać na gospodarkę serotoninową, m.in. poprzez zmniejszenie zasobów serotoniny, obniżenie odpowiedzi receptorów serotoninowych oraz spadek aktywności enzymu hydroksylazy tryptofanowej [8, 9, 10, 11]. Suplementacja tryptofanem może wykazywać na korzystny wpływ na samopoczucie psychiczne osób, które doświadczyły skutków ubocznych związanych ze stosowaniem narkotyku [12, 13]. Niektóre źródła sugerują, że częste używanie MDMA może mieć wpływ na metabolizm tryptofanu, a unikanie tej substancji jest rekomendowane jako środek zapobiegawczy [14]. Istnieją sugestie, że w związku z farmakokinetyką MDMA, którego okres półtrwania wynosi 8-9 godzin, może wystąpić potencjalne ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego w okresie aktywności MDMA w organizmie (równe 5-okresom półtrwania związku). W After-Rave użyty został tryptofan jako prekursor serotoniny, który w przeciwieństwie do 5-hydroksytryptofanu (5-HTP) nie omija enzymu hydroksylazy tryptofanowej [16], stanowiący bufor zabezpieczający przed nadmierną koncentracją serotoniny, mogącej prowadzić do niebezpiecznego dla zdrowia – a w niektórych wypadkach życia – zespołu serotoninowego. Według niektórych źródeł ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego w wyniku stosowania tryptofanu określane jest jako bardzo mało prawdopodobne w wystąpieniu [17], natomiast w kontekście stosowania 5-HTP – takie ryzyko może być realne [18], tym bardziej w obliczu krążącego MDMA w organizmie.

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

 • doi: 10.1016/s0091-3057(01)00670-0.
 • doi.org/10.3389/fendo.2019.00158
 • doi: 10.1016/s0165-1781(00)00117-7
 • doi: 10.3310/hta13050.
 • doi.org/10.1093/nutrit/nuab027
 • doi: 10.2147/NSS.S134864
 • doi: 10.1002/hup.1233
 • doi: 10.1016/s0091-3057(01)00711-0
 • doi: 10.1016/j.forsciint.2011.04.008
 • doi: 10.1093/brain/ awq103.
 • doi: 10.2147/SAR.S37258
 • doi: 10.1097/MCO.0000000000000237
 • NBK545168
 • doi: 10.1007/s00213-003-1463-5
 • doi: 10.1097/00007691-200404000-00009
 • NBK560856
 • doi: 10.3390/ijms22010181
 • „Demystifying serotonin syndrome (or serotonin toxicity)” Can Fam Physician. 2018 Oct; 64(10): 720–727.
 • doi: 10.5152/jbachs.2017.240
 • doi: 10.3945/jn.111.157065

Acetylo-L-karnityna

Acetylo-L-karnityna (ALCAR) stanowi molekułę będącą połączeniem karnityny oraz grupy acetylowej [1]. Karnityna może regulować w organizmie metabolizm kwasów tłuszczowych, zaś grupa acetylowa wykorzystywana jest w wielu obszarach, między innymi może stanowić składnik do budowy acetylocholiny [2, 3] – neuroprzekaźnika odpowiedzialnego m.in. za konsolidację pamięci czy zdolność utrzymywania uwagi. Tym łatwiej ALCAR może uzupełniać pulę tego neuroprzekaźnika, dzięki swojej strukturze, która może umożliwić mu z łatwością przenikanie bariery krew-mózg [2]. Niektóre badania sugerują, że ALCAR może posiadać szereg własności prozdrowotnych, wpływając na zdrowie metaboliczne, prawidłowość przebiegu procesów energetycznych komórki, czy wspierać funkcje poznawcze [4].

Własności:

Niektóre badania sugerują, że ALCAR może wykazywać szerokie spektrum działania neuroprotekcyjnego, m.in. przez wspieranie metabolizmu tlenowego, wspieranie cyrkulacji krwi w mózgu, antagonizowanie ekscytotoksycznego wpływu glutaminianu i tym samym może zapobiegać śmierci neuronów [5]. W przypadku ekspozycji na MDMA, ALCAR może wywierać skuteczne działanie neuroprotekcyjne względem neurotoksyczności indukowanej przez wymienioną substancję (w pre oraz postadministracji względem MDMA), na poziomie komórkowym może redukować usuwanie mitochondrialnego DNA, poprawiać ekspresję łańcucha oddechowego oraz zapobiegać redukcji poziomu aktywności serotoniny w kilku obszarach mózgu [6]. Sama karnityna, wspierając transport kwasów tłuszczowych, może podnosić własności neuronalnej membrany mitochondrialnej, chroniąc ją przed stresem oksydacyjnym (i w konsekwencji uszkodzeniem neuronów) [6], który może mieć miejsce podczas stosowania np. MDMA w wyniku zachodzącej hipertermii [16, 17]. Niektóre badania sugerują, że ALCAR, przez swój korzystny wpływ na parametry zdrowia komórkowego oraz gospodarki acetylocholiny, może korzystnie wpływać na stan psychiczny osób, które borykają się z depresją [7]. Obniżone samopoczucie psychiczne jest jedną z często spotykanych konsekwencji nadużycia wielu substancji psychoaktywnych, jak np. MDMA [8], podobnie jak koszmary senne czy trudności z koncentracją [9], które to ALCAR może wspierać [10, 11]. Substancje, jak MDMA, mogą doprowadzać do uszkodzenia wątroby (encefalopatia wątrobowa może występować u niektórych osób stosujących narkotyk) i jej ciężkiej niewydolności [12, 13]. Niektóre badania sugerują, że ALCAR może posiadać właściwość zapobiegania encefalopatii wątrobowej oraz przywracać prawidłowość funkcji organu [14]. Jest to o tyle istotne, że wiele substancji psychoaktywnych, jak MDMA czy alkohol etylowy, metabolizowane są właśnie przez wątrobę [15]. ALCAR może redukować objawy zmęczenia fizycznego oraz psychicznego [11, 18], które często występują po zaprzestaniu działania narkotyków rekreacyjnych, jak MDMA i innych amfetamin oraz ich pochodnych [9, 19].

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

 • doi: 10.1038/sj.mp.4000805
 • doi: 10.1196/annals.1320.003
 • doi: 10.1007/BF00973749
 • doi: 10.2741/4459.
 • doi.org/10.1038/sj.jcbfm.9591524.0037
 • doi.org/10.1016/j.neuroscience.2008.10.041
 • doi: 10.1016/j.ejphar.2015.03.011
 • doi: 10.1016/s0091-3057(01)00711-0.
 • Psychiatr Danub. 2013 Jun;25(2):175-8.
 • doi: 10.1093/ajcn/86.5.1738.
 • doi: 10.1097/01.psy.0000116249.60477.e9.
 • Vet Hum Toxicol. 2001 Apr;43(2):99-102.
 • doi: 10.4037/aacnacc2019852.
 • doi: 10.1007/s10620-008-0238-6
 • doi: 10.5812/ijhrba.21076
 • doi: 10.3310/hta13050.
 • doi: 10.1016/j.ejphar.2004.07.006.
 • doi: 10.1016/j.archger.2007.03.012
 • doi: 10.1176/ajp.156.1.41

CDP-cholina

CDP-cholina jest molekułą stanowiącą połączenie choliny wraz z cytydyną. Cholina jest składnikiem do produkcji neuroprzekaźnika acetylocholiny, powiązanego ściśle z pamięcią, warunkującego w dużej mierze klarowność myśli [1]. Niektóre badania sugerują, że cytydyna konwertuje do urydyny – związku, który wpływa na plastyczność błony synaptycznej [2] oraz może przyczyniać się do usprawniania neuroprzekaźnictwa w zakresie dopaminy – wpływającej na zdolność utrzymywania uwagi, chęć do działania, dającej satysfakcję z procesu realizacji zadań, powiązanej z libido.

Własności:

Niektóre badania sugerują, że cytydyna, konwertowana do urydyny, może zwiększać aktywność dopaminy przez zwiększenie koncentracji transportera dla dopaminy DAT [3], przez zwiększenie ilości dopaminy uwalnianej ze stymulowanego neuronu [4], a także przez wzrost zagęszczenia receptorów dopaminowych [5]. CDP-cholina może redukować spadki sekrecji dopaminy w przypadku oddziaływania na neurony neurotoksynami [6, 7], przez mechanizm ochronny w obszarze neuronów dopaminowych. Może wspierać wychodzenie z uzależnień od środków takich jak kokaina [9], alkohol czy palenie marihuany [9] w związku z wpływem na mezolimbiczny i mezokortykalny układ dopaminergiczny [10]. W badaniu przy użyciu CDP-choliny u osób stosujących kokainę obserwowano spadek częstotliwości jej stosowania, redukcję chęci wywołania euforii za pomocą kokainy oraz spadek odczuwanego głodu kokainowego [8], co sugeruje jej własności mogące redukować mechanizm uzależnienia od tego typu substancji. CDP-cholina może hamować redukcję objętości istoty szarej mózgu w ekspozycji na amfetaminy [11], z której to wywodzi się popularny imprezowy narkotyk – MDMA [18], jak i również pociąg do tego typu substancji u osób regularnie ich zażywających (w odróżnieniu do grupy placebo). Może redukować ilość popełnianych błędów związanych m.in. trudnościami w utrzymywaniu skupienia [12], co wskazuje na jej własność do poprawy zdolności utrzymywania uwagi w przypadku zaburzeń koncentracji. Może wpływać na zachowanie aktywności enzymu wytwarzającego ATP, acetylocholinoesterazy, sprzyjając zdrowiu na poziomie komórkowym [13]. Promuje aktywność glutationu [14] oraz ogranicza apoptozę [15], co prawdopodobnie jest następstwem zachowania plastyczności błony komórkowej, jak wykazano w badaniu z wywołanym eksperymentalnie u gryzoni udarem mózgu [16]. W przypadku osób nadużywających THC, może poprawiać samokontrolę emocjonalną, której zaburzenie jest często występującym symptomem stosowania narkotyku, oraz poprawia koncentrację u tych osób, której deficyty również współtowarzyszą częstemu użyciu substancji [17].

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

 • doi: 10.2174/092986708783503203
 • doi: 10.2174/156802611795347618
 • doi: 10.2174/1871527311312010015
 • doi: 10.1385/JMN:27:1:137
 • doi: 10.1111/j.1476-5381.1991.tb12471.x.
 • doi: 10.1080/10623320600934341
 • doi: 10.1016/s0022-510x(03)00204-1
 • doi: 10.1007/s002130050871
 • doi: 10.1097/ADM.0b013e3181d80c93
 • doi: 10.1016/0165-6147(94)90158-9
 • doi: 10.1016/j.jpsychires.2021.09.006
 • doi: 10.4236/fns.2012.36103
 • doi: 10.1016/s0009-9120(00)00084-9
 • doi: 10.1161/hs1001.096010
 • doi: 10.1016/s0028-3908(02)00032-1.
 • doi: 10.1016/j.neuint.2011.12.015
 • Int J Neurol Neurother. 2015 Sep 30; 2(3): 1–8.
 • doi: 10.1016/j.drugalcdep.2003.07.001.

L-teanina

L-teanina jest aminokwasem pochodzenia niebiałkowego. Pozyskiwana jest z liści herbat (Camellia sinensis) [1]. Niektóre badania sugerują, że jest związkiem spełniającym szereg funkcji dla mózgu – przez mechanizm wyciszający, po poprawę pamięci, zdolności koncentracji i wiele innych aspektów związanych z prawidłową pracą mózgu.

Własności:

Może hamować ekscytotoksyczny wpływ glutaminianu na neurony [2]. Niektóre substancje psychoaktywne, jak MDMA [3], zwiększają aktywność glutaminianu do stopnia neurotoksycznego, co przekłada się na skutki uboczne w obszarze neuronalnym. Istnieją sugestie, że zwiększa aktywność fal alfa w mózgu, które związane są z relaksacją [4]. Może poprawiać pamięć i koncentrację [5], tym samym w pewnym stopniu niwelując skutki uboczne substancji psychoaktywnych, które zaburzają te procesy. Może redukować neurotoksyczny aspekt stresu (w tym oksydacyjnego) [6, 7], który endokrynnie wywołany jest substancjami psychoaktywnymi z rodzaju amfetamin, jak MDMA [8]. Dodatkowo może wpływać korzystnie na aktywność glutationu, który przeciwdziała aspektowi stresu oksydacyjnego – szkodliwego dla komórek [2]. Niektóre badania wskazują, że oddziałuje wyciszająco na ośrodkowy układ nerwowy [9] – bez efektu otępienia – tym samym może redukować stymulujący wpływ wybranych substancji psychoaktywnych [10, 11] i ułatwiać zaśnięcie. Może redukować szkodliwość THC w aspekcie funkcji poznawczych mózgu [12], tym samym ograniczając negatywny wpływ na takie parametry, jak np. pamięć. Może wspierać zdrowie psychiczne, redukując takie objawy jego zaburzonego stanu, jak stany lękowe [13]. Stany lękowe są jednym z częstych powikłań regularnego użycia substancji psychoaktywnych [14].

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

 • doi: 10.1089/jmf.2020.4803
 • doi: 10.1016/j.canlet.2004.03.040
 • doi.org/10.1016/B978-0-12-800212-4.00038-8
 • Ito K, Nagato Y, Aoi N, et al. Effects of Ltheanine on the release of alpha-brain waves in human volunteers. Nippon Nogeikagaku Kaishi 1998;72:153-157.
 • doi: 10.1016/j.biopsycho.2007.09.008
 • doi: 10.1016/j.fct.2006.03.014
 • doi: 10.1016/j.biopsycho.2006.06.006
 • doi: 10.1097/FBP.0000000000000060.
 • doi: 10.1080/07315724.2014.926153
 • doi: 10.1100/tsw.2007.214
 • doi:10.1016/j.smrv.2011.03.004
 • doi: 10.1523/JNEUROSCI.1050-20.2020
 • doi: 10.4088/JCP.09m05324gre
 • doi: 10.1177/0269881108097631.

Kwas alfa-liponowy (ALA)

Wyjątkową cechą ALA jest jego możliwość rozpuszczenia zarówno w wodzie, jak i w lipidach, co czyni go związkiem, który może przenikać – i wywierać wpływ – we wszystkich typach komórek i tkanek organizmu [3]. Badania na ludziach wykazały, że ALA może spowalniać neurodegenerację u osób z chorobą Alzheimera poprzez redukcję stanów zapalnych [4,5,6]. Wiele substancji psychoaktywnych wywołuje stany zapalne, np. w wyniku hipertermii, ekscytotoksyczności [7,8,9,10,11,12] – ALA może redukować szkodliwość tych procesów. Wykazuje potencjał ochronny przed neurotoksycznym wpływem MDMA [13]. W badaniu na gryzoniach dawkowany 30 min przed podażą narkotyku nie zahamował samego efektu hipertermii, jednakże całkowicie zapobiegł deficytom serotoniny oraz odpowiedzi ze strony tkanki glejowej (reaguje produkcją cytokin prozapalnych). Tym samym ALA może ograniczać w istotnym stopniu neurotoksyczny stres oksydacyjny wywołany podażą MDMA. Wykazuje też ochronny wpływ na neurony na poziomie mitochondrialnym w przypadku podawania silnie neurotoksycznym środkom, jak chemioterapia [14].

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

 • doi: 10.1177/03946320090220S309
 • Treatment of carpal tunnel syndrome with alpha-lipoic acid”; G Di Geronimo , A Fonzone Caccese, L Caruso, A Soldati, U Passaretti; Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2009 Mar-Apr;13(2):133-9.
 • doi: 10.3389/fphar.2011.00069. eCollection 2011.
 • doi: 10.1016/j.addr.2008.04.015
 • doi: 10.1007/978-3-211-73574-9_24
 • doi: 10.1155/2013/454253
 • doi: 10.1177/0960327110370984.
 • doi.org/10.1016/B978-0-12-800212-4.00038-8
 • doi: 10.1152/ajpregu.1997.273.5.R1771
 • doi: 10.1016/s0891-5849(99)00014-3
 • doi: 10.1080/10715760000300121
 • doi: 10.1016/0304-3940(94)90593-2
 • doi: 10.1097/00001756-199911260-00039
 • doi: 10.1016/j.expneurol.2008.08.013

Witamina B1

Witamina B1 jest niezbędną witaminą, która m.in. jest zaangażowana w procesy energetyczne komórki, głównie powiązana z metabolizmem glukozy [1]. Niektóre badania sugerują, że jej niedobory mogą doprowadzać do zaburzeń w obrębie układu nerwowego, co może być potęgowane przez stosowanie substancji narkotycznych czy odwodnienie organizmu.

Własności:

Jest powszechnie uznawane, że witamina B1 jest jedną z kluczowych witamin zaangażowanych w metabolizm alkoholu, a jej dodatkowa podaż może redukować poalkoholowego kaca [2] poprzez wsparcie enzymu rozkładającego acetyl-aldehyd. Istnieją sugestie, że witamina B1 może poprawiać nastrój psychiczny już przy względnie niewielkich ilościach [3]. Samopoczucie psychiczne jest jednym z kluczowych obszarów, których stan może ulegać pogorszeniu w wyniku stosowania narkotyków rekreacyjnych czy nieprzespanej nocy. Niedobór tej witaminy może objawiać się zwiększoną męczliwością [4, 5] czy skłonnością do irytacji [4], co może być również spotęgowane substancjami narkotycznymi.

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

 • https://ods.od.nih.gov/factsheets/thiamin-healthprofessional/
 • doi: 10.1186/1471-2210-8-10
 • doi.org/10.1007/s002130050163
 • doi: 10.1016/j.ncl.2013.02.002
 • doi: 10.1089/acm.2013.0461

Ekstrakt z nasion winorośli właściwej (oligomeryczne proantocyjanidyny)

Witamina B1 jest niezbędną witaminą, która m.in. jest zaangażowana w procesy energetyczne komórki, głównie powiązana z metabolizmem glukozy [1]. Niektóre badania sugerują, że jej niedobory mogą doprowadzać do zaburzeń w obrębie układu nerwowego, co może być potęgowane przez stosowanie substancji narkotycznych czy odwodnienie organizmu.

Własności:

Jest powszechnie uznawane, że witamina B1 jest jedną z kluczowych witamin zaangażowanych w metabolizm alkoholu, a jej dodatkowa podaż może redukować poalkoholowego kaca [2] poprzez wsparcie enzymu rozkładającego acetyl-aldehyd. Istnieją sugestie, że witamina B1 może poprawiać nastrój psychiczny już przy względnie niewielkich ilościach [3]. Samopoczucie psychiczne jest jednym z kluczowych obszarów, których stan może ulegać pogorszeniu w wyniku stosowania narkotyków rekreacyjnych czy nieprzespanej nocy. Niedobór tej witaminy może objawiać się zwiększoną męczliwością [4, 5] czy skłonnością do irytacji [4], co może być również spotęgowane substancjami narkotycznymi.

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

 • https://ods.od.nih.gov/factsheets/thiamin-healthprofessional/
 • doi: 10.1186/1471-2210-8-10
 • doi.org/10.1007/s002130050163
 • doi: 10.1016/j.ncl.2013.02.002
 • doi: 10.1089/acm.2013.0461

Koenzym Q10 (ubichinon)

Koenzym Q10 jest lipofilnym antyoksydantem produkowanym przez organizm, którego największe stężenie osiągane jest w mitochondriach komórkowych – tzw. „piecach energetycznych” komórek [1]. Związek ten jest uważany za odpowiedzialny w głównej mierze za produkcję energii oraz redukcję stresu oksydacyjnego, tym samym może chronić komórki przed uszkodzeniem [2].

Własności:

Bóle migrenowe głowy są – w przypadku osób z takową tendencją – jednym z możliwych powikłań nadużywania substancji narkotycznych, jak MDMA [3]. Niektóre źródła sugerują, że Q10 może być skutecznym środkiem na migreny [4, 5], a suplementacja nim może zmniejszać częstotliwość występowania migren, czas ich trwania i natężenie bólu [6]. W kontekście migren istnieją sugestie, że wykazuje synergię z L-karnityną [7], również zawartą w składzie preparatu.

Zapotrzebowanie na koenzym Q10 może zwiększać się znacząco w przypadku stresu oksydacyjnego [8], który jest związany z stosowaniem wielu substancji psychoaktywnych, jak np. kokaina, MDMA, alkohol. Im niższe rezerwy Q10, tym większa może być podatność organizmu na skutki uboczne wywołane wolnymi rodnikami tlenowymi [2, 9]. Niektóre badania sugerują, że wspiera funkcje organizmu nawet zdrowych osób, mogąc poprawiać parametry wysiłkowe [10,11,12], między innymi przez możliwość redukcji uszkodzeń membran fosfolipidowych komórek wolnymi rodnikami tlenowymi, tym samym może ograniczać męczliwość po nieprzespanej nocy i stosowaniu używek o negatywnym profilu działania na komórki.

W kontekście ochronnego wpływu na mózg – koenzym Q10 może wykazywać ochronny wpływ na mitochondria komórkowe przeciwko stresowi oksydacyjnemu [13,14,15], potencjalnie ograniczając neurodegenerację [16,17,18,19]. W kontekście używek, istnieją sugestie, że:może chronić przed uszkodzeniami neuronalnymi wywołanymi MDMA, kokainą, metamfetaminą, alkoholem [20,21,22,23] – może zapobiegać dysfunkcji kardiologicznej wywołanej kokainą [24].

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

 • NBK531491
 • doi: 10.4103/0975-7406.84471
 • doi.org/10.1111/j.1742-7843.2007.00159.x
 • doi: 10.1136/bmjopen-2020-039358
 • doi: 10.1186/1129-2377-16-S1-A139
 • doi: 10.1111/ane.13051
 • doi: 10.1177/0333102418821661
 • PMC3096178
 • doi: 10.1111/jfbc.13145
 • doi: 10.2174/1389200216666151103115654.
 • doi: 10.1186/1550-2783-10-24
 • doi: 10.1519/JSC.0b013e3181a61a50.
 • doi: 10.3390/cells9051177
 • doi: 10.1016/j.redox.2018.01.008
 • doi: 10.1016/j.mito.2019.07.003
 • doi: 10.2174/1568026615666150827095252
 • doi: 10.1007/s11011-021-00795-4
 • doi: 10.1016/j.brainresbull.2019.01.025
 • doi: 10.1073/pnas.95.15.8892
 • doi: 10.2174/138920110791591436
 • doi: 10.1016/j.brainres.2005.07.009
 • doi: 10.1007/s11064-005-9025-3.
 • doi: 10.1111/fcp.12003. Epub 2012 Oct 12.
 • doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2010.05.024.

Witamina B6

Witamina B6 jest hydrofilnym składnikiem odżywczym, który w organizmie spełnia wiele funkcji. Może wpływać na funkcjonowanie układu nerwowego, regulować samopoczucie oraz pracę organów [1].

Własności:

Witamina B6, wraz z innymi mikroelementami – kwasem foliowym, magnezem, wapniem, żelazem – jest zaangażowana w procesy metaboliczne, takie jak produkcja 5-hydroksytryptofanu, a następnie serotoniny z aminokwasu L-tryptofanu, za pośrednictwem enzymu hydroksylazy tryptofanowej [2]. Jest uważana za niezbędną w tym procesie. Niedobór tej witaminy może być powiązany z zaburzeniami emocjonalnymi na szlakach dopaminy, serotoniny, GABA, co może objawiać się depresją czy zaburzeniami lękowymi [3, 4]. Niektóre badania na ludziach sugerują 2-krotnie wyższe ryzyko wystąpienia depresji u osób z deficytem pirydoksyny [5]. Witamina B6 może ograniczać szanse wystąpienia zaburzeń neurologicznych w związku z wpływem regulacyjnym na poziom homocysteiny [6,7,8].

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

 • doi: 10.3390/molecules15010442.
 • doi.org/10.3389/fmicb.2022.873555
 • doi: 10.1007/s10545-005-0243-2
 • PMID: 18494537
 • doi: 10.1080/07315724.2008.10719720
 • doi: 10.1002/14651858.CD004393
 • doi: 10.1056/NEJMoa011613
 • doi: 10.1002/gps.2303.

Folian - Sól glukozaminowa

Folian może uczestniczyć w tworzeniu molekuły S-adenozyno-metioniny (SAM-e) – donoru grup metylowych, który wpływa dodatnio na szlaki glutationu (bardzo silny antyoksydant), może wpływać dodatnio na samopoczucie psychiczne oraz regulować funkcje wszystkich genów [6,7,8]. Posiada tę przewagę nad kwasem foliowym, iż może stanowić ostateczną, aktywną formę folianu, omijając limiter w postaci enzymu reduktazy dihydrofolianowej (DHFR), który w przypadku osób z jego dysfunkcją sprawia, iż niezmetabolizowany do MTHF kwas foliowy zalega w organizmie nieaktywny biologicznie [9,10,11]. Dodatkową korzyścią suplementacji formą 5-MTHF jest to, że w badaniach diagnostycznych, w przeciwieństwie do kwasu foliowego, nie maskuje deficytu witaminy B12 [9]. Może przetwarzać tryptofan do serotoniny na etapie przejścia do formy 5-hydroksytryptofanu i dalej na etapie przejścia 5-hydroksytryptofanu do serotoniny [12].

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

 • doi: 10.1007/s10545-010-9177-4
 • doi: 10.1016/j.brainres.2008.07.074
 • doi: 10.1002/iub.133
 • doi: 10.2174/156652409787847146
 • doi: 10.1007/s10545-010-9159-6
 • doi: 10.3748/wjg.v16.i11.1366
 • PMID: 18950248
 • doi: 10.1016/0165-0327(94)90014-0.
 • doi: 10.1002/bjs.6670
 • doi: 10.1073/pnas.0902072106. Epub 2009 Aug 24.
 • doi: 10.3945/ajcn.2010.29499
 • doi.org/10.3389/fmicb.2022.873555

Witamina B12 - Metylokobalamina

Metylokobalamina jest koenzymatyczną formą witaminy B12 – mikroelementu, który jest uznawany za niezbędny do życia, odpowiadającego za tworzenie się czerwonych krwinek i przewodnictwo nerwowe. Sugeruje się, że prawidłowy poziom tej witaminy może przekładać się na samopoczucie i funkcje poznawcze [1-5].

Własności

Metylokobalamina może wchłaniać się znacznie lepiej od innych dostępnych form witaminy B12, nawet w przypadku zaburzeń produkcji białek transportujących witaminę B12 w żołądku i jelicie cienkim [4]. Według danych, istnieje ponad 300 mutacji genetycznych obejmujących takie zaburzenia [3].

Sugestie wskazują, że metylokobalamina może wpływać na regulację funkcji genetycznych [3] oraz obniżać poziom toksycznej homocysteiny [4]. Niedobór kobalaminy może skutkować zaburzeniami produkcji białych i czerwonych krwinek [4-5].

Badania literaturowe sugerują, że deficyty kobalaminy mogą być powiązane z trudnościami w podejmowaniu decyzji [7,8,9], negatywnymi zmianami w osobowości i samopoczuciu psychicznym [7, 8]. Witamina B12 jest także niezbędna do prawidłowej pracy pamięci [7,8, 10] oraz przewodnictwa nerwowego, co może wynikać z jej wpływu na integralność nerwów [11].

Witamina B12 jest także niezbędna do syntezy dopaminy [12] oraz serotoniny [13], które mogą być zaburzone przy stosowaniu substancji narkotycznych, takich jak kokaina [14], metamfetamina [15], MDMA [16] oraz THC [17].

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

 • doi: 10.1177/15648265080292S117
 • doi: 10.1111/j.1365-2141.2009.07937.x
 • doi: 10.1016/j.ajpath.2017.08.032
 • PMID: 12643357
 • PMID: 21671542
 • doi.org/10.1007/s12603-014-0525-1
 • doi: 10.1176/appi.neuropsych.11020052
 • doi: 10.3945/an.112.002535
 • Knopman DS, others. „Neurology” 2001;56:1143 (12 pgs)
 • doi: 10.4103/ijp.ijp_1159_20
 • doi: 10.4103/0253-7176.92051
 • doi.org/10.3389/fmicb.2022.873555
 • doi: 10.1151/spp05314
 • doi: 10.1016/s0014-2999(99)00538-5
 • doi: 10.3310/hta13050.
 • doi:https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2013.05.027

Skład HydRAVE

AAKG (alfa ketogluratan argininy)

Dlaczego AAKG (alfa ketogluratan argininy) jest w HydRave?

AAKG to połączenie aminokwasu L-argininy z molekułą alfa ketogluratanu (AKG), co zapewnia synergiczne działanie obu związków. L-arginina jest prekursorem tlenku azotu (NO), który poprawia cyrkulację krwi i relaksuje naczynia krwionośne [1]. To zwiększa efektywność zaopatrywania mięśni szkieletowych w tlen i glukozę, niezbędne do procesów energetycznych [1].

AAKG może również wspierać usuwanie produktów przemiany materii [1]. Arginina jest substratem w cyklu mocznikowym, gdzie razem z cytruliną i ornityną przyczynia się do usuwania amoniaku, redukując tym samym zmęczenie psychofizyczne [2]. AKG, wykorzystywane w cyklu Krebsa, jest niezbędne do produkcji energii w postaci ATP. AKG wspiera produkcję aminokwasów, zachowanie równowagi azotowej oraz pełni funkcję przeciwutleniacza [3, 4].

Własności:

Arginina:

 • Arginina współpracuje z ornityną i cytruliną w cyklu mocznikowym, pomagając w usuwaniu amoniaku z organizmu [2].
 • Przekształca się w ornitynę przez działanie arginazy, a następnie w cytrulinę, co prowadzi do zmniejszenia stężenia amoniaku we krwi [2, 6, 7].
 • Może być przekształcana do cytruliny i tlenku azotu (NO), co poprawia krążenie krwi i obniża ciśnienie tętnicze [8, 15, 16].
 • Suplementacja argininą zmniejsza tzw. dług tlenowy i poprawia wydolność aerobową, wydłużając czas kontynuowanego wysiłku [19].
 • Zwiększa biodostępność komórkową ornityny, wykazując synergiczne działanie [20].

AAKG:

 • Połączenie argininy z AKG zwiększa jej biodostępność [13].
 • AKG wspiera konwersję amoniaku do glutaminy, redukując jego poziom we krwi [21].
 • Działa jako związek pośredni w metabolizowaniu glutaminy, buforując amoniak [23].
 • Wykazuje działanie antyoksydacyjne, eliminując reaktywne formy tlenu (ROS) i wspierając enzymy odpowiedzialne za ich usuwanie [4, 24].

Skutki uboczne:

 • Może wystąpić biegunka lub wzdęcia z powodu produkcji tlenku azotu, który zwiększa resorpcję wody w jelicie [25]. Efekt ten nie powinien wystąpić przy dawkach poniżej 10g [26].
 • AKG samo w sobie nie wykazuje potencjału do skutków ubocznych [27], jednak w połączeniu z argininą (AAKG) mogą wystąpić zawroty głowy lub palpitacje serca [28].

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

 1.  DOI: 10.1042/bj3360001
 2. DOI: 10.1186/1750-1172-7-32
 3. DOI: 10.1016/j.tem.2021.11.003
 4. https://doi.org/10.1155/2018/3408467
 5. DOI: 10.2147/DMSO.S369090
 6. DOI: 10.1016/0968-0896(94)85009-7
 7. doi: 10.18632/oncotarget.135
 8. DOI: 10.1002/biof.1099
 9. DOI: 10.1046/j.1365-2125.1998.00803.x
 10. DOI: 10.1046/j.1365-2125.1999.00883.x
 11. DOI: 10.1111/j.1440-1681.2007.04638.x
 12. DOI: 10.1016/j.pharmthera.2007.03.002
 13. DOI: 10.1016/j.nut.2006.06.003
 14. DOI: 10.1016/j.niox.2007.07.001
 15. DOI: 10.1152/physrev.2001.81.1.209
 16. DOI: 10.1038/ajh.2012.20
 17. DOI: 10.2165/11596860-000000000-00000
 18. DOI: 10.1152/japplphysiol.00722.2009
 19. DOI: 10.1152/japplphysiol.00503.2010
 20.  PMID: 1930251
 21. DOI: 10.1023/a:1006534305943
 22. DOI: 10.1016/0261-5614(93)90150-3
 23. DOI: 10.1007/BF01581777
 24. PMID: 3495276
   DOI:https://doi.org/10.1093/ajcn/83.2.508S
 25. . DOI: 10.1016/j.ghir.2004.12.004
 26. PMID: 21791173
 27. DOI: 10.1177/0960327109104498

L-Cytrulina

Dlaczego L-Cytrulina jest w HydRave?

L-Cytrulina jest niebiałkowym aminokwasem, który po spożyciu w nerkach przekształca się w argininę. Następnie, może być wykorzystywana do produkcji tlenku azotu, co może usprawniać krążenie krwi. Syntezowana w organizmie z argininy i ornityny, doustne przyjmowanie cytruliny może redukować zużycie tych aminokwasów, zwiększając ich dostępność do innych procesów, takich jak cykl mocznikowy [1, 2, 3, 4]. Cytrulina może efektywnie zwiększać produkcję tlenku azotu, co według niektórych badań może wpływać na parametry wysiłkowe, zdrowie układu sercowo-naczyniowego oraz poprawę erekcji u mężczyzn.

Własności:

Podawanie cytruliny doustnie: Może prowadzić do jej konwersji w ponad 80% przez nerki do argininy przy użyciu enzymów syntazy argininobursztynianowej oraz liazy argininobursztynianowej, co może prowadzić do zwiększenia koncentracji argininy we krwi [3, 4, 5].

Równoległe dawkowanie cytruliny z argininą: Może redukować próg efektywnej dawki argininy [6]. Podawanie cytruliny może zwiększać efektywność użycia argininy. Wyższe dawki cytruliny są coraz mniej efektywnie konwertowane do argininy, co sugeruje, że sama cytrulina może nie w pełni pokrywać efekty, które niosą za sobą drastyczne wzrosty koncentracji argininy w surowicy krwi. Jednakże, podaż samej cytruliny może podnieść poziom argininy we krwi na długi czas [7, 8].

Zwiększa koncentrację pozostałych aminokwasów: Może zwiększać poziom argininy i ornityny używanych w cyklu mocznikowym, co może potęgować tempo usuwania amoniaku z krwi [9, 8, 6]. Efektywność w tym zakresie zaczyna się od 2g cytruliny.

Poprawa jakości erekcji u mężczyzn: Dawki od 1500 mg na dobę mogą poprawiać jakość erekcji dzięki zwiększeniu produkcji tlenku azotu [10, 11]. Efekt ten może utrzymywać się do 3 godzin po jednorazowej dawce [6, 12], a dwukrotne dawkowanie na dobę może zapewniać całodobowy efekt [13].

Lepsza przyswajalność: Cytrulina jest lepiej wchłaniana z układu pokarmowego niż arginina, co może czynić ją bardziej efektywnym źródłem argininy [14].

Zwiększa syntezę tlenku azotu: Może usprawniać krążenie krwi, zwiększając koncentrację argininy w tym procesie. Cytrulina jest przekształcana do L-argininobursztynianu, a następnie do L-argininy, omijając cykl mocznikowy [15, 16]. Dzięki temu może być efektywniejsza od bezpośredniego dawkowania argininy [17, 18, 19, 20].

Zwiększa produkcję ATP: Może wspierać produkcję molekuły energetycznej ATP, co jest kluczowe dla utrzymania aktywności fizycznej [21].

Redukuje bolesność mięśni: Może zmniejszać bolesność mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym [22].

Wydłuża czas wysiłku fizycznego: Może przedłużać czas wysiłku fizycznego do momentu wyczerpania sił [23].

Brak dolegliwości gastrycznych: Wysokie dawki cytruliny (nawet 15g) nie powodują dolegliwości gastrycznych, takich jak wzdęcia czy biegunki, prawdopodobnie z powodu jej dobrej przyswajalności drogą pokarmową [6].

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

1.DOI: 10.1007/s00726-005-0235-4
2. DOI: 10.1152/ajpendo.00006.2011
3. DOI: 10.1113/jphysiol.2006.126029
4. DOI: 10.1093/ajcn/85.1.167

5. DOI: 10.1016/s0026-0495(97)90002-0

6. DOI: 10.1017/S0007114507841110

7. DOI: 10.1111/j.1365-2125.2007.02990.x

8. DOI: 10.1007/s00421-010-1509-4

9. DOI: 10.1152/ajpgi.00289.2007

10. DOI: 10.1016/j.urology.2010.08.028
11. DOI: 10.1111/j.1524-6175.2006.06026.x

12. DOI: 10.1080/09168451.2016.1230007
13. doi: 10.3390/nu11071679

14. DOI: 10.1097/MCO.0b013e32829fb38d

15.DOI: 10.2174/157488909788453004

16.DOI: 10.1016/j.niox.2007.07.001

17. DOI: 10.1073/pnas.90.1.193

18. DOI: 10.1093/ajcn/85.1.167
19. DOI: 10.1093/jn/134.10.2743S
20. DOI: 10.1161/circresaha.107.155028

21. DOI: 10.1016/j.ejphar.2011.05.068

22. DOI: 10.1519/JSC.0b013e3181cb28e0

23. DOI: 10.1249/01.mss.0000210197.02576.da

Ornityna HCL

Dlaczego Ornityna HCL jest w HydRave?

Ornityna HCL jest aminokwasem, który nie należy do podstawowych 20 aminokwasów budujących białka, lecz wykorzystywany jest do rozkładu amoniaku do mocznika (mocznikowy cykl Krebsa), zaraz obok argininy i cytruliny [1]. Amoniak jest produktem przemian białek w organizmie, który wraz z postępem wysiłku fizycznego może przyczyniać się do odczuwania zmęczenia [2]. Ornityna jest jednym z kluczowych komponentów cyklu usuwania amoniaku [3], co może redukować odczuwane zmęczenie psychofizyczne [4, 2]. Ponadto, ornityna może przyczyniać się do poprawy jakości snu [5] i ograniczać negatywne objawy nadmiernego spożycia alkoholu, takie jak kac [6].

Stosowanie ornityny HCL w produkcie HydRave może skutkować zmniejszoną męczliwością podczas długich godzin aktywności, zmniejszeniem odczuwanego znużenia, poprawą jakości snu po zakończonej zabawie oraz częściową redukcją skutków spożycia alkoholu.

Własności:

➔ Redukuje męczliwość:
Ornityna, będąc ważnym elementem cyklu Krebsa w usuwaniu amoniaku, jest kluczowa w produkcji enzymu (syntaza karbamoilofosforanowa), co pomaga utrzymywać poziom amoniaku w ryzach, zmniejszając odczuwane zmęczenie fizyczne i psychiczne [3, 4, 2]. Efekty te mogą być widoczne przy dawkach zaczynających się od 2000 mg chlorowodorku ornityny [8].

➔ Efekty na wiele godzin:
Po około 45 minutach od spożycia ornityna osiąga efektywną koncentrację we krwi [7] i utrzymuje się na wysokim poziomie przez kolejne 4-6 godzin, po czym zaczyna opadać [8]. To przekłada się na wiele godzin korzyści związanych z działaniem ornityny w organizmie po zastosowaniu jej jednorazowej dawki.

➔ Poprawia sen:
Niskie dawki ornityny, takie jak 500 mg w formie chlorowodorku, mogą poprawiać jakość snu poprzez skrócenie czasu potrzebnego na zasypianie i pozytywny wpływ na ciągłość snu u osób, które mają problemy ze snem z powodu stresu [5]. Dodatkowo, może to obniżać poziom kortyzolu w ciągu dnia, co przekłada się na zredukowaną reakcję stresową organizmu.

➔ Redukuje skutki kaca:
Dawki 500 mg ornityny HCL spożyte podczas konsumpcji alkoholu mogą zmniejszać objawy kaca następnego dnia. Badania wskazują, że osoby spożywające alkohol wraz z ornityną miały niższe stężenie kortyzolu po przebudzeniu się i lepsze samopoczucie (mniejsze zmęczenie, mniejsza apatyczność, bardziej pozytywne nastawienie, mniejsza dezorientacja) [6].

Skutki uboczne:

➔ Większe ilości ornityny mogą powodować u niektórych osób biegunkę z powodu wysycenia transportera dla aminokwasu [9]. Efekt ten może wystąpić przy dawkach od 20g wzwyż, co jest bardzo dużą ilością.

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

1. doi: 10.1016/0968-0896(94)85009-7.

 1. DOI: 10.1113/jphysiol.2004.075838
 2. doi: 10.3346/jkms.2012.27.5.556.
 3. Med Sci Sports Exerc. 1983;15(1):41-50.
 4. DOI: 10.1186/1475-2891-13-53
 5. DOI: 10.1186/1751-0759-7-6
 6. doi.org/10.1016/S0271-5317(05)80265-9
 7. DOI: 10.1016/j.nutres.2008.08.008
 8.  DOI: 10.1093/jn/137.6.1693S

Sód

Sód (Na) jest pierwiastkiem, którego spożycie odgrywa istotną rolę w utrzymywaniu gospodarki wodnej organizmu, wpływając na ciśnienie osmotyczne płynów ustrojowych oraz uwodnienie komórek [1]. Ponadto, sód pomaga w utrzymywaniu potencjału czynnościowego błon komórkowych.

Jego niedobór może prowadzić do zaniku potencjału elektrycznego w układzie nerwowym, co może mieć miejsce w warunkach zwiększonego zapotrzebowania, np. podczas intensywnej aktywności fizycznej i wysokiej temperatury otoczenia. Może to skutkować zaburzeniami układu nerwowego czy nawet utratą przytomności. Sód jest jednym z głównych pierwiastków odpowiadających za stan nawodnienia organizmu, co umożliwia również odprowadzanie nadmiaru ciepła i utrzymanie optymalnej temperatury ciała [2].

Własności:

Chlorek sodu: ➔ Zarówno nadmiar, jak i niedobór sodu w stosunku do potasu mogą być potencjalnie szkodliwe dla układu kardiologicznego [3, 4]. Odpowiednia równowaga między jonami sodu a potasu jest kluczowa dla zapewnienia właściwego funkcjonowania serca.

➔ Podczas długotrwałego wysiłku fizycznego, aby zapobiec hiponatremii (spadek stężenia jonów sodu w osoczu), co może wpływać na zdolności wysiłkowe [5], zaleca się dostarczanie sodu w ilości od 300 do 600 mg na godzinę trwania wysiłku, w roztworze o stężeniu 500-700 mg/l [6]. Roztwór nie powinien przekraczać stężenia 1000 mg/l ze względu na spadek walorów smakowych.

➔ Zwiększone wydalanie jonów sodu i chloru z potem może nastąpić już przy wysiłku osiągającym 45% VO2 max, co zwiększa zapotrzebowanie na spożycie sodu, aby zapobiec jego niedoborom [7].

➔ Jony chlorkowe, będące podstawowymi jonami o ujemnym ładunku elektrycznym, uczestniczą w regulowaniu gospodarki wodno-elektrolitowej oraz utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Zmiany stężenia jonów chlorkowych są ściśle powiązane ze zmianami stężenia jonów sodu [8].

Cytrynian sodu: ➔ Cytrynian sodu może poprawiać zdolności wysiłkowe oraz redukować poziom kwasu mlekowego we krwi, co jest związane ze zmęczeniem [9, 20]. Kwas cytrynowy pełni ważną rolę w cyklu Krebsa, gdzie jest używany do produkcji energii w postaci ATP, co może przyczyniać się do poprawy sprawności mięśni.

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

1. doi: 10.3945/an.113.005215

2. DOI: 10.1055/s-2007-971971
3. DOI: 10.1001/jama.2011.1729
4. DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa586
5. doi: 10.1080/02640414.2011.614269.
6. doi: 10.3390/ijerph19063651
7. doi: 10.1007/s00421-018-4048-z

8.DOI: 10.1016/j.ejim.2011.11.013
9. DOI: 10.1007/BF00240418
10. DOI: 10.1186/s12970-019-0297-4

Potas

Dlaczego Potas jest w HydRave?

Potas jest pierwiastkiem, który w organizmie przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania komórek. Może pełnić funkcję utrzymywania równowagi elektrolitowej, regulacji ciśnienia krwi oraz przesyłu impulsów elektrycznych w komórkach układu nerwowego i mięśniowych. Jest uznawany za kluczowy w zapewnieniu możliwości skurczu wszystkich mięśni, takich jak np. serce [1, 2].

Potas pozyskiwany jest z roślin – głównie warzyw, owoców, strączków – oraz mięsa i nabiału mlecznego [3]. Użycie potasu w organizmie wzrasta wraz ze wzrostem intensywności i czasu podejmowanej aktywności fizycznej, a jego deficyt w osoczu może być związany z zaburzeniami kardiologicznymi, takimi jak arytmia [4, 5, 6, 7].

Własności:

➔ Potas przyczynia się do utrzymywania napięcia elektrycznego błon komórkowych, co może warunkować przesył impulsów przez neurony i możliwość kurczenia się tkanek mięśniowych [1, 2].

➔ Właściwa podaż potasu może redukować ryzyko udarów i zaburzeń układu krążenia [8, 9, 10, 11], co prawdopodobnie jest wynikiem jego właściwości obniżania ciśnienia krwi [12, 13].

➔ U osób, u których nie zdiagnozowano żadnych chorób, niektóre badania sugerują, że pojedyncze dawki potasu mogą obniżać ciśnienie tętnicze krwi [14]. Efekt ten bywa również obserwowany u osób z nadciśnieniem [15, 16]. Tym sposobem, potas może chronić przed skokami ciśnienia krwi, jak to może mieć miejsce np. w stanie nadmiernego pobudzenia układu nerwowego [17].

➔ Efekt obniżania ciśnienia tętniczego krwi jest najbardziej zauważalny u osób, które na co dzień nadużywają soli, przy jednoczesnym deficycie spożycia potasu i braku leków obniżających ciśnienie krwi [13, 18]. Sam efekt jest umiarkowany, ale znaczący [12, 13].

➔ Potas może odpowiadać za gospodarkę płynów i prawidłowy przesył impulsów elektrycznych. Jego niska koncentracja w organizmie jest prawdopodobnie główną przyczyną skurczów mięśniowych [19].

Interakcje z lekami [20, 21]: – insulina – diuretyki – leki wiążące potas

Interakcje z istniejącymi zaburzeniami zdrowotnymi [22, 23]: – chroniczna choroba nerek – cukrzycowa kwasica ketonowa

Potencjalne skutki uboczne: – nudności – wymioty – ból brzucha – biegunka

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

1. DOI: 10.1152/advan.00121.2016
2. DOI: 10.1016/j.pharmthera.2023.108489
3. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Potassium-HealthProfessional/
4. DOI: 10.1080/00015385.2020.1799573
5. DOI: 10.1002/fsn3.2478
6. DOI: 10.1177/2047487318780466
7. DOI: 10.1007/s10557-018-6783-0
8. DOI: 10.1016/j.jacc.2010.09.070
9. DOI: 10.1161/JAHA.116.004210
10. DOI: 10.1080/10408398.2023.2262584
11. DOI: 10.1136/bmj.f1378
12. DOI: 10.1371/journal.pone.0174967
13. DOI: 10.1016/j.ijcard.2016.12.048
14. DOI: 10.1017/S0007114507864853
15. DOI: 10.1161/01.HYP.0000158264.36590.19
16. DOI: 10.1681/ASN.V281302
17. DOI: 10.3389/fnbeh.2020.00080
18. DOI: 10.1161/JAHA.119.015719
19. DOI: 10.1123/jsr.2014-0293
20. DOI: 10.1152/advan.00121.2016
21. DOI: 10.1016/j.pharmthera.2023.108489
22. DOI: 10.1038/nrdp.2017.88
23. DOI: 10.1038/s41572-020-0165-1

Magnez

Dlaczego Magnez jest w HydRave?

Opis: Magnez jest pierwiastkiem i niezbędnym dla organizmu składnikiem pokarmowym, wykorzystywanym w przewodnictwie układu nerwowego, w procesach produkcji energii, regulacji ciśnienia krwi, kontroli poziomu cukru i wielu innych procesach biochemicznych. Może być używany przez przeszło 300 enzymów [1].

Magnez pełni rolę elektrolitu, umożliwiając zachowanie równowagi płynów ustrojowych oraz spełnia funkcję rozkurczową dla układu nerwowego – jest niezbędny do tego, aby włókna mięśniowe mogły się rozluźniać po skurczu [2].

W pożywieniu magnez występuje głównie w ciemnych warzywach liściastych, orzechach, nasionach, pełnym ziarnie zbóż, strączkach, mięsie, a także w wodzie mineralnej [3]. Wiele produktów jest fortyfikowanych w magnez, np. płatki śniadaniowe. Około 20-40% magnezu, który spożywamy, staje się biodostępne [4, 5]. Szacuje się, że przeszło 50% populacji nie dostarcza z pożywieniem właściwej ilości magnezu, co może zwiększać ryzyko wystąpienia objawów jego niedoboru, takich jak zaburzenia akcji serca [3, 6, 7].

Własności:

➔ U osób z niedoborem pokarmowym magnezu, suplementacja może pomagać w regulacji skoków ciśnienia krwi [8, 9], zwłaszcza u osób z chronicznym nadciśnieniem [10, 11, 12]. Efekt ten może być najbardziej zauważalny u osób z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca typu II [13, 14].

➔ Istnieją badania, które sugerują, że u osób z bezsennością spowodowaną niedoborem magnezu, suplementacja magnezem może poprawić jakość snu [15, 16]. Dzieje się to za sprawą jego wpływu na receptory NMDA (odpowiadające za pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego) oraz receptory GABA (odpowiadające za relaksację), co może pomagać w regulacji cyklu snu i czuwania [17, 18].

➔ Suplementacja magnezem może redukować częstotliwość napadów migrenowych oraz stopień ich nasilenia o prawie 50% [19, 20].

➔ Magnez może pomagać w regulacji ciśnienia krwi i funkcji śródbłonka przez stymulację produkcji tlenku azotu [21].

➔ Norma dziennego zapotrzebowania na magnez wynosi 310-400 mg dla osób w wieku 18-30 lat, a dla osób powyżej 31 roku życia 320-420 mg [22].

➔ Dwa białka transportujące, TRPM7 i TRPM6, odpowiadają za wychwyt magnezu [23, 24, 25]. TRPM7 jest produkowane przez wszystkie tkanki organizmu, podczas gdy TRPM6 głównie w jelitach. Defekt genetyczny związany z produkcją TRPM6 może prowadzić do hipomagnezji [25].

➔ Magnez w kontekście neuronów w mózgu działa przeciwstawnie na receptory NMDA względem jonów wapnia [26, 27]. Niski status magnezu może być związany z ekscytotoksycznością NMDA-r [28, 29].

➔ Niedobór snu może obniżać poziom magnezu w organizmie i zwiększać poziom kortyzolu [30]. Suplementacja magnezem może pomagać w osiągnięciu stanu wyciszenia przed snem oraz poprawiać parametry snu [31].

➔ Magnez może być skorelowany z zaburzeniami pracy serca, takimi jak arytmia [1], a jego suplementacja może redukować incydenty zdrowotne w obszarze kardiologicznym [32].

➔ Suplementacja magnezem może redukować skoki ciśnienia związane z gwałtownie zwiększoną aktywnością adrenaliny, jak ma to miejsce w przypadku doznania szoku [33].

➔ Magnez w formie cytrynianu wykazuje wysoką biodostępność – do 30% wyższą niż tlenek magnezu [40, 41].

➔ Jednoczesna podaż magnezu z wapniem prawdopodobnie nie wnosi istotnych zmian w absorpcji któregokolwiek z wymienionych pierwiastków [42].

Skutki uboczne: ➔ Wysokie dawki magnezu w formie suplementu mogą mieć efekt laksacyjny [3, 43]. Niewchłonięte sole magnezu mogą działać osmotycznie w przewodzie pokarmowym i mogą indukować motorykę żołądka. Mogą wystąpić również inne niepożądane objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak mdłości, ból brzucha, biegunka.

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

1. PMID: 11811859
2. DOI: 10.1085/jgp.69.1.1
3. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/
4. DOI: 10.1079/bjn19950081
5. DOI: 10.1038/sj.ejcn.1601778
6. DOI: 10.1152/physrev.00012.2014
7. DOI: 10.1136/openhrt-2017-000668
8. DOI: 10.1161/01.hyp.31.1.131
9. DOI: 10.1038/jhh.2008.129
10. DOI: 10.1016/j.numecd.2009.01.002
11. DOI: 10.1038/ajh.2009.126
12. DOI: 10.1161/01.hyp.32.2.260
13. DOI: 10.1007/s12011-020-02157-0
14. DOI: 10.3389/fnut.2022.1020327
15. DOI: 10.1055/s-2002-33195
16. DOI: 10.1684/mrh.2010.0220
17. DOI: 10.1186/s12906-021-03297-z
18. DOI: 10.1007/s40675-017-0091-2
19. DOI: 10.1007/s00394-019-01905-w
20. PMID: 26752497
21. DOI: 10.3390/nu13010139
22. https://nap.nationalacademies.org/read/5776/chapter/1
23. DOI: 10.1097/MOG.0b013e3282f37b59
24. DOI: 10.1007/112_2006_0607
25. DOI: 10.1016/j.bbadis.2007.03.009
26. doi: 10.1016/S0006-3495(90)82626-6
27. DOI: 10.1038/307462a0
28. DOI: 10.1681/ASN.2008010098
29. PMID: 19780405
30. DOI: 10.1002/clc.4960270411
31. DOI: 10.1016/j.sleep.2010.09.012
32. DOI: 10.1111/j.1745-7599.2009.00460.x
33. DOI: 10.1161/01.HYP.0000146536.68208.84
34. DOI: 10.1038/ajh.2009.126
35. DOI: 10.1016/j.numecd.2009.01.002
36. DOI: 10.1111/j.1365-2362.2010.02422.x
37. DOI: 10.1002/14651858.CD009402.pub2
38. DOI: 10.1136/bmj.2.5660.804
39. PMCID: PMC2146789
40. DOI: 10.1080/07315724.1990.10720349
41. PMID: 14596323
42.  „Bio-availability of calcium and magnesium from magnesium citrate calcium malate Implications for osteoporosis prevention” January 1997South African Medical Journal 87(9):1271-1276
43. DOI: 10.1097/00045391-200109000-00008

Wapń

Dlaczego Wapń jest w HydRave?

Opis: Wapń jest pierwiastkiem i mikroelementem, który jest niezbędny dla zachowania prawidłowych funkcji organizmu, takich jak budowa kośćca czy zdrowie kardiologiczne. Występuje głównie w nabiale mlecznym, wodach o wysokim stopniu mineralizacji oraz w mniejszych ilościach w wybranych produktach roślinnych [1]. W organizmie wapń jest składowany głównie w kościach w formie osteoblastów [2], a pozostała ilość znajduje się w krwiobiegu, pełniąc funkcję sygnalizacyjną m.in. dla układu nerwowego [3]. Właściwa podaż wapnia w diecie jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Własności:

➔ Wapń pełni rolę elektrolitu, przenosząc ładunek elektryczny i aktywując receptory glutaminianu NMDA, które są związane z plastycznością neuronalną i aktywnością układu nerwowego [4]. Dzięki temu, wapń jest ważnym mikroelementem dla funkcjonowania neuronów.

➔ Wraz ze zwiększonym wydatkowaniem sodu, np. z potem podczas intensywnego wysiłku fizycznego, dochodzi do równoczesnej utraty jonów wapnia, co może sugerować potrzebę uzupełniania obu pierwiastków [5].

➔ Wapń jest wchłaniany z układu pokarmowego w dwóch odcinkach jelita – dwunastnicy i jelicie czczym [6, 7]. Proces ten jest regulowany przez enzymy, których aktywność zależy od poziomu wapnia we krwi oraz witaminy D3 [7]. Spożycie włókna pokarmowego może spowalniać przechodzenie treści pokarmowej przez jelita, co może zwiększać efektywność wchłaniania wapnia [8].

➔ Zalecane dzienne zapotrzebowanie na wapń dla dorosłej osoby wynosi 1000 mg [9]. Dzienny limit spożycia to 2000-3000 mg, gdzie wyższe ilości mogą przyczyniać się do powstawania zaparć.

➔ Spożycie alkoholu może obniżać wchłanianie wapnia z układu pokarmowego [10].

➔ W przypadku stosowania niektórych leków, należy zachować odstęp czasowy od przyjmowania preparatów wapnia, ponieważ mogą one formować słabo przyswajalne kompleksy, ograniczając wchłanianie leków [11]. Do grupy tych leków należą m.in.: hormony tarczycy, leki na osteoporozę, aspiryna, niektóre antybiotyki, leki przeciwgrzybiczne, leki gastrologiczne, leki przeciwzakrzepowe, blokery kanałów wapniowych, beta-blokery, preparaty żelaza.

➔ Osoby przyjmujące lit powinny uważać na ryzyko hiperkalcemii podczas stosowania dodatkowych preparatów wapnia [12].

➔ Cytrynian wapnia wykazuje wyższą biodostępność niż wiele innych form wapnia dostępnych na rynku, takich jak węglan wapnia, co może powodować wzrost o 76% wyżej cyrkulującego we krwi pierwiastka niż w formie węglanu [13, 14].

Skutki uboczne: ➔ Wapń podawany w formie suplementu w jednorazowych, wysokich dawkach, może powodować takie dolegliwości, jak: ból brzucha, nudności, mdłości, zaparcia, odbijanie, skurcze brzucha, biegunka [15, 16].

 

Lista źródeł naukowych (aby znaleźć łatwo badanie, wklej je w Google):

1. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-HealthProfessional/
2. DOI: 10.3390/jfb6041099
3. DOI: 10.1023/b:mcbi.0000009869.29827.df
4. doi: 10.1042/BST0371369
5. DOI: 10.1097/01.CSMR.0000306208.56939.01
6. DOI: 10.1152/ajpgi.1986.250.5.G561
7. DOI: 10.1016/0003-9861(80)90425-7
8. DOI: 10.1093/jn/123.8.1396
9. DOI: 10.1016/j.jada.2011.01.004
10. DOI: 10.1093/ajcn/72.2.466
11. DOI: 10.1093/ajcn/85.1.269S
12. DOI: 10.1111/j.1742-1241.2008.01918.x
13. PMID: 10579145
14. doi:10.1001/archinte.168.20.2276
15. DOI: 10.1002/jbmr.1484
16. DOI: 10.2165/00003495-199957060-00003

Jak stosować HydRAVE?

 •  Wsyp 1 saszetkę HydRAVE do 300-500 ml wody lub soku w pierwszych 1-3 godzinach aktywności fizycznej (imprezy).
 •  W przypadku długotrwałej aktywności przekraczającej 3-4 godziny możesz przyjąć kolejną porcję.
 •  Jeśli trenujesz powyżej 45 minut, weź 1 porcję HydRAVE w czasie treningu – razem z przyjmowanym płynem.
 •  Pełne efekty preparatu uzyskasz 1 godzinę po przyjęciu porcji.
 •  W celu pozbycia się objawów kaca lub zmęczenia psychofizycznego przyjmij dodatkową porcję HydRAVE dzień po długotrwałym wysiłku.

1 opakowanie suplementu After Rave zawiera 60 kapsułek.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji suplementu w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Nie zaleca się stosowania przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym i chłodnym miejscu.

WYPRÓBUJ AFTER RAVE
 • 1-wsza porcja (4 tabletki)

  Dzień przed imprezą przed snem (opcjonalnie).

 • 2-ga porcja (4 tabletki)

  Przyjmij koniecznie przed pójściem spać po imprezie – to dawka kluczowa dla Twojej kondycji „dzień po”.

 • 3-cia porcja (4 tabletki)

  Przyjmij koniecznie po przebudzeniu, gdy odeśpisz imprezę. Weź trzecią porcję After Rave – najlepiej łącznie z elektrolitami, magnezem i pożywnym posiłkiem. W razie potrzebny możesz kontynuować przez kolejne 2-3 dni.

Skład After Rave

Substancje dodatkowe: celuloza mikrokrystaliczna, sole magnezowe.

Wszystkie składniki After Rave są bezpieczne oraz dostępne na rynku polskim, a ich skuteczność potwierdzona jest licznymi badaniami naukowymi.

Zalecane spożycie: 4 kapsułki dziennie. Nie przekraczać zalecanej do spożycia porcji produktu. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosowania przez dzieci do 18 roku życia, kobiety w ciąży i karmiące piersią. W przypadku stosowania leków lub zdiagnozowanych chorób należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Skład HydRAVE